มูลนิธิสูตินรีเวชกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

มูลนิธิสูตินรีเวชกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริจาคและผู้แทนจาก บริษัท ระวิภาจิวเวอรี่ จำกัด ที่ได้กรุณาบริจาคทุนทรัพย์ เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท ให้กับมูลนิธิสูตินรีเวชกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อใช้ในการดำเนินการช่วยเหลือในการดูแลผู้ป่วย จัดหาเวชภัณฑ์และเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยทางสูตินรีเวชกรรม โดยมี พลโทหญิงทิพย์สุรีย์  นาคประสิทธิ์ ประธานมูลนิธิสูตินรีเวชกรรมเป็นผู้รับมอบ ในการนี้มูลนิธิสูตินรีเวชกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ขอขอบพระคุณ ทุกๆ การสนับสนุนที่มีต่อบุคลากรทางการแพทย์มาณโอกาสนี้

Joomla templates by a4joomla