ตารางออกตรวจ

   ตาราง การออกตรวจผู้ป่วยนอกสูตินรีเวชกรรม    เดือน กุมพาพันธ์ 2560

0900  –  1200

จันทร์   

อังคาร 

พุธ       

พฤหัสบดี       

ศุกร์       

 

ฝากครรภ์ 

1

2

อ.วรพงษ์

อ.สยมพร*

อ.พีระพรรณ

อ.บัณฑิต

อ.ศุภวิทย์*

 

อ.ศักดิ์ชัย

 

อ.เพิ่มศักดิ์*

อ.ทศพล

  

 

งดตรวจ มีประชุมวิชาการของกองสูติฯ

 

 อ.กรรณิกา*

,
อ.บัณฑิต

วันที่3 อ.พนิดา อ.กฤษฎา(สำรอง)

          10 อ.พนิดา  อ.กฤษฎา (สำรอง)

          17 อ.กฤษฎา อ.พนิดา (สำรอง)

        24 อ.สุทธิดา  อ.กฤษณมน (สำรอง)

 

 

ห้องตรวจนรีเวช 

 

 

 

1

2

3

อ.ชนินทร์*

 

 

 

อ.นิกร

อ.ศักดิ์ชัย

 

 

 

 อ.ไชยยนต์

อ.กุศทินญ์,อ.กนธีร์,

อ.เยาวนา  อ.ธิษณา

 

 

อ.กฤษณมน

อ.สุทธิดา

 

 

อ.สยมพร

อ.กนธีร์  อ.กิตติศักดิ์*

  

 

 

อ.นิกร

อ. ปองรัก

 

 

 

 

GYN + ER

อ.วรพงษ์ (นัด)

 

 

วันที่ 2   อ.พีระพรรณ

         9  อ.พนิดา

           16 อ.ปริศนา

         23  อ.ศักดิืชัย

                    

  

 

       

อ.จุฑาวดี

อ.ชนินทร์*

 

 

 

อ.พีระพรรณ

อ.ปริศนา

อ.ทศพล

 

 

ห้องอุลตราซาวด์

อ.ปริศนา

อ. สุรพันธ์ (สอน)

อ.ปองรัก

อ.นิกร(สำรอง)

อ.พีระพรรณ

อ.ปริศนา

 

 

 

วันที่3 อ.พนิดา อ.กฤษฎา(สำรอง)

          10 อ.พนิดา  อ.กฤษฎา (สำรอง)

          17 อ.กฤษฎา อ.พนิดา (สำรอง)

        24 อ.สุทธิดา  อ.กฤษณมน (สำรอง)

 

การตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง

 

 

อ.ศุภวิทย์

   

  *ช่องสีฟ้หมายถึง คลินิกที่ต้องนัดจากห้องตรวจโรคนรีเวช หรือฝากครรภ์*

ตาราง การออกตรวจเฉพาะทางผู้ป่วยนอกสูตินรีเวชกรรม­­­  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 
เวลา  1300 – 1600

 

จันทร์   

อังคาร 

พุธ       

พฤหัสบดี       

ศุกร์       

1300 – 1600

ให้คำปรึกษาด้านพันธุกรรมทางสูติศาสตร์    
อ.กฤษณมน

คลินิกวางแผนรักษามะเร็งนรีเวช 
อ.ไชยยนต์,อ.กุศทินญ์,
อ.กฤษณมน

เจาะน้ำคร่ำ

อ.ทศพล

อ.พีระพรรณ

อ.ปริศนา

คลินิกหมดประจำเดือน


อ.กิตติศักดิ์  

อ.วรพงษ์

 อ.ศิริพงษ์ 


 อ.ปองรัก 

อ.ศักดิ์ชัย

อ.นิกร

อ.สุธี

 

แจ้งผลโครโมโซม 
อ.ปริศนา+ นพท.ปี 6

คลินิกมะเร็งนรีเวช 
อ.สยมพร,

อ.กฤษณมน,อ.สุทธิดา

 

 

การตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง 
อ.ทศพล , นพท.ปี 5

     

มีบุตรยาก และเยี่ยบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่  
อ.ชนินทร์ ,อ.นิกร,อ.ศักดิ์ชัย

     

วางแผนครอบครัว    
อ.ธนบูรณ์, อ.ปองรัก ,อ.สุธี

     

 

*ช่องสีฟ้หมายถึง คลินิกที่ต้องนัดจากห้องตรวจโรคนรีเวช หรือฝากครรภ์*

Joomla templates by a4joomla