pada411.jpg

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา ประจำปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์   การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา กองสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  เปิดรับสมัครการฝึกอบรมฯ ปีการศึกษา 2566 

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด และยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่  1 ก.ค. 65  เป็นต้นไป

แพทย์ประจำบ้านสาขาสูติศาตร์และนรีเวชวิทยา ปิดรับสมัคร วันที่ 5 ก.ย. 65

กำหนดสอบสัมภาษณ์ วัน ศุกร์ ที่ 9 ก.ย. 65เวลา 13.00 น

ชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา(ฝั่งสูติฯ)  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

สำหรับสาขา ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช  " ปิดรับสมัคร วันที่ 31 ส.ค.65 "

และ สอบคัดเลือกในวันที่ 8 ก.ย. 65 เวลา 13.00 น.

ณ.ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช "ปิดรับสมัคร 22 ส.ค. 65"

สอบคัดเลือกวันที่ 24 ส.ค.65  เวลา 13.00 ผ่าน ระบบ ZOOM

อนุสาขาเวชศาสตร์มารดา และทารกในครรภ์ "ปิดรับสมัคร 26 ส.ค.65"

และสอบคัดเลือกวันที่ 1 ก.ย.65

หมายเหตุ  :  สนใจติดต่อสอบถามได้ที่  คุณสุภาพร  และ  คุณลัดดา  โทร  02-763-4061 ในเวลาราชการ

Joomla templates by a4joomla