ห้องอัลตร้าซาวด์

ห้องอัลตร้าซาวด์ให้บริการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงเพื่อการวินิจฉัยในหญิงตั้งครรภ์และสตรีที่มีปัญหาด้านนรีเวชเบอร์โทร 02-763-4025
Image
Image