ตารางออกตรวจนอกเวลา


ค่าบริการนอกเวลาจะมีค่าธรรมเนียมแพทย์นอกเวลาราชการ ค่าหัตถการ ค่ายาและเวชภัณฑ์และค่าบริการโรงพยาบาล

ค่ายาและเวชภัณฑ์สามารถใช้สิทธิจ่ายตรงกรมบัญชีกลางได้ ยกเว้น ค่าบริการพิเศษ ค่าหัตถการพิเศษ
ห้องตรวจนอกเวลา 02-763-4006, 02-763-4010

Image