ตารางออกตรวจแผนกฝากครรภ์


แผนกฝากครรภ์ 02-763-4006 
ห้องตรวจอัลตร้าซาวด์ 02-763-4025

Image
*วันพฤหัสบดีเป็นวันประชุมวิชาการของกองสูตินรีเวชกรรม*