หอผู้ป่วยสูติกรรม 6

หอผู้ป่วยสูติกรรม 6 ดูแลมารดาหลังคลอด ทารกที่ปกติหลังคลอด
และดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนก่อนคลอด   
ให้คำปรึกษาหลังคลอด การให้นมบุตรหลังคลอด
เบอร์โทร 02-763-4044
Image
Image
Image
Image
Image
Image