หอผู้ป่วยสูติกรรม 4

หอผู้ป่วยสูติกรรม 4 ดูแลมารดาหลังคลอด ทารกที่ปกติหลังคลอด 
และดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนก่อนคลอด   
ให้คำปรึกษาหลังคลอด การให้นมบุตรหลังคลอด
เบอร์โทร 02-763-4034
Image
Image
Image
Image