หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม 5

หอผู้ป่วยนรีเวชกรรม 5 ให้บริการหอผู้ป่วยนรีเวชกรรมสามัญ และผู้ป่วยที่เข้ารับยาเคมีบำบัดรายวัน
เบอร์โทร 02-763-4038
Image
Image
Image
Image