ติดต่อเรา

ที่อยู่

กองสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
315 รพ.พระมงกุฎเกล้า ถนนราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
02-763-4058

Office Schedule

วัน จันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.30 - 16.00 น.
มูลนิธิสูตินรีเวชกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
Image
Image

กองสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า