กองสูตินรีเวชกรรม

 

ประชาสัมพันธ์   การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา กองสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  เปิดรับสมัครการฝึกอบรมฯ ปีการศึกษา 2566 

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด และยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่  1 ก.ค. 65  เป็นต้นไป

แพทย์ประจำบ้านสาขาสูติศาตร์และนรีเวชวิทยา ปิดรับสมัคร วันที่ 5 ก.ย. 65

กำหนดสอบสัมภาษณ์ วัน ศุกร์ ที่ 9 ก.ย. 65เวลา 13.00 น

ชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา(ฝั่งสูติฯ)  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Related Articles