รับสมัครฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

รับสมัครฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

ประชาสัมพันธ์   การรับสมัครฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา
กองสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  เปิดรับสมัครการฝึกอบรมฯ ปีการศึกษา 2567 ดังนี้
1. สาขาสูติศาสตร์และนรีเวช   จำนวน  6 อัตรา (หลักสูตร 3 ปี)
2. ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช  จำนวน  1 อัตรา (หลักสูตร 1 ปี)
3. อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ จำนวน  2 อัตรา (หลักสูตร 2 ปี)
4. อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช   จำนวน  2 อัตรา(หลักสูตร 2 ปี)
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด และยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่  14 ก.ค. 66 – 15 ส.ค. 66 
ยกเว้น อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ 14 ก.ค. 66 – 31 ส.ค. 66
 หมายเหตุ  :  สนใจติดต่อสอบถามได้ที่  คุณสุภาพร  และ  คุณลัดดา  โทร  02-763-4061 ในเวลาราชการ

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านอนุสาขา ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

https://drive.google.com/file/d/1JZQmolS8rTsxTf4j5myEfdFA-JuFQPNf/view?usp=drive_link

Related Articles