สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ เพื่อสุุขอนามัยที่ดีและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

 

 

Related Articles